یکی از تغییرات مفید در ویژوال استودیو 2013 تغییراتی در نوار پیمایش (اسکرول بار) و در محیط کد نویسی می باشد، در این نوار نشانه های رنگی متناسب با تغییرات کدها ایجاد می شود .
به تصویر زیر توجه کنید:
1- این نشانگر در ورژنهای قبلی هم وجود داشته است ، با کلیک بر روی آن ، صفحه کدنویسی به دو قسمت تقسیم می شود، که هر کدام به صورت مستقل عمی می کند
2- رنگ قهوه ای: خطهای بوکمارک شده را نشان می دهد .
3- رنگ زرد: خطهایی که کد آنها تغییر یافته و هنوز ذخیره نشده است .
4- رنگ آبی: خطهایی که از نظر دیباگر محیط کد نویسی ، خطا تشخیص داده شده است .
5- رنگ سبز: خطهایی که کد آنها تغییر یافته و ذخیره شده است .
6- رنگ یشمی: خطهایی که در آن متغیر بدون استفاده تعریف شده است .
7- خط افقی: مکان فعلی کرسر
8- نشانگر متحرک اسکرول : بوسیله آن می توان صفحه را پیمایش کرد ، ضمنا جایگاه نشانه های  رنگی فوق در صفحه متناسب با جایگاه این نشانگر در ریل حرکت عمودی آن می باشد . مثال: چنانچه یک نشانه قهوه ای (2) وجود داشته باشد ، به این معنی است که یک خط بوکمارک شده در صفحه کدنویسی وجود دارد ، برای یافتن آن خط کافیست که نشانگر متحرک اسکرول را بر روی این نشانه قهوه ای بکشانیم ، تا مکان آن بوکمارک رویت شود .