در سایت زیر تعداد زیادی نرم افزار آموزشی بصورت شبیه سازی شده قرار دارد . این آموزشها در حوزه های مختلف IT ، خصوصا برنامه نویسی و ابزارهای مرتبط می باشند . از خصوصیات این آموزشها ، نو و به روز بودن آنها با تکنولوژیهای برنامه نویسی روز جهان می باشد . یکی دیگر از ویژگیهای این آموزشها محیط شبیه سازی شده و توضیحات کلامی و تصویری کاملا فارسی می باشد .