از این پست تصمیم دارم تغییرات و خصوصیات جدیدی که در VB.Net 2010 (VB10) نسبت به نسخه های قبلی بوجود آمده را تشریح و در صورت نیاز با نمونه کدهایی به بررسی و نمایش آنها بپردازم.

 1- Implicit Line Continuation

ویژوال بیسیک یک زبان برنامه نویسی خط گرا می باشد، یعنی کامپایلر یک خط کد را تا انتها خوانده و آنگاه آنرا کامپایل می کند.
در vb9 و قبل از آن برای نوشتن یک خط کد طولانی دو راه وجود داشت : اول اینکه کدمذکور را در یک خط بنویسیم ، و برنامه نویس برای بررسی و مشاهده آن ملزم به اسکرول چپ و راست  بود .  دوم استفاده از کاراکتر Underscore (_) برای شکستن یک خط کد به دو یا چند خط می باشد و نحوه استفاده آن به این شکل بود که (_) را در انتهای خط قرار داده و مابقی کد به خط بعدی انتقال می دادیم .
اما در vb2010 آزادی عمل بهتری برای کدنویس فراهم شده است . بدینصورت که برای شکستن یک خط به چندین خط نیاز به گذاشتن (_) در انتهای خط نیست و حوزه عمل وسیعتری برای این کار وجود دارد.
به کد زیر نگاه کنید ،این نمونه ای از کد شکسته شده به چندین خط ،در محیط VB2010  می باشد و همانطور که مشهود است در انتهای خطوط اثری از (_) نیست .

همچنین کد زیر این موضوع را نشان میدهد که پس از چه کاراکترهایی و یا در چه شرایطی می توان خط کد را شکست .
این کاراکترها و یا شرایط خاص در اینجا لیست شده اند.


Function Go(

                    ByVal x As Integer,

                    ByVal y As Integer,

                    ByVal z As Integer

                )

        Dim query =

            From n In {

                       123,

                       456,

                       789

                      }

            Order By n

            Select n +

                   x

End Function